81 – Ware woorden

Ware woorden betoveren niet,
betoverende woorden zijn niet waar.
Als ik wijs ben, bekvecht ik niet,
als ik bekvecht ben ik niet wijs.
Als ik weet, praat ik niet veel
als ik veel praat, weet ik het niet.

Ik volg Lao-tse en vergaar niets
Ik geef wat ik heb aan anderen
en krijg dus des te meer.

Het Dao van de Hemel is dienstbaar, niet schadelijk
Het Dao van de Wijze werkt, zonder hard werken.

 

Toelichting: Het laatste hoofdstuk. Hoewel ik het mooie woorden vond, gaat het daar niet om, integendeel. Tot de laatste zin blijft Lao-tse gericht op de kern van de zaak.