78 – Schande

Water: niets in de wereld is zo zacht en meegaand
Niets in de wereld overwint het harde en sterke zo doeltreffend.
Het is uniek.

Zacht overwint hard
Meegaand overwint sterk
Iedereen in de wereld weet dit,
Maar niemand handelt ernaar.

Dus volg ik Lao-tse:
Alleen als ik de schande van mijn land op mij neem
Kan ik de heer van de altaren zijn
Als ik de tegenspoed van mijn land op mij neem
Kan ik koning van het land zijn.

Ware woorden, maar ze lijken het tegendeel.

Toelichting: dit is de vraag voor alle leiders in deze gure tijden: ben je bereid de tegenspoed en de schande van het land, de organisatie op je te nemen?
Want alleen dan kun je koning zijn.

Volgend vers