65 – Onwetend

Ooit, in vroeger dagen,
leefden er mensen volgens het Dao.
Ze gebruikten het niet om het volk slim te maken,
maar om het onwetend te houden.

Als mensen te veel weten,
worden ze lastig te besturen.
Als ik leid met mijn mind,
dan ben ik als een vloek
als ik dat niet doe,
kan ik als een zegen zijn.

Als ik deze dualiteit erken
kan ik haar ook als kompas gebruiken.
Met dit kompas vaar ik op de mysterieuze innerlijke kracht van De.
De wortelt diep en reikt ver,
met De kan alles terugkeren naar de grote stroom.

Toelichting: Een ongemakkelijk hoofdstuk: mensen onwetend houden? Maar denk aan wat Lao-tse eerder zei over de wetten, regels en kennis: het is beter als je die zaken niet weet. Hoe je dan toch een volk, team of gezin leidt is ‘mysterieus’. Het zorgt er in ieder geval voor dat je geen vaste patronen kunt aanhangen.

Volgend vers