60 – Kwade geesten

Als ik een groot land bestuur, doe ik dat zoals ik kleine visjes bak.

Is het Dao mijn leidraad in de wereld, dan hebben de kwade geesten geen vat op mij.
Hun kracht zijn ze niet kwijt, maar ik ben niet meer in hun macht.
Als ik niet in hun macht ben, kun zij de mensen om mij heen geen kwaad meer doen,
En dan doe ik de mensen om mij heen geen kwaad.

Als wij beiden geen kwade krachten meer gebruiken, komt het goed.

Toelichting: voor mij een belangrijk hoofdstuk. De ‘kwade geesten’ (ik ken de geest van de boosheid het best) niet volgen, dat is een belangrijke opdracht van de Wijze-Leider. Een opdracht die mijn hele leven lang zal duren, want de kwade krachten gaan niet weg. Toch is het effect dubbelop : de kwade geesten doe geen kwaad meer en ik evenmin. Dat is heilzaam voor de mensen om mij heen en voor de wereld.
Het schilderij is een zelfportret van Vincent van Gogh, die de kwade geesten goed kende.

Zelfportret-met-verbonden-oor

Volgend vers