59 – Verzamelen

Als ik de mensen om mij heen wil leiden en de Hemel wil dienen,
Betracht ik soberheid en leg ik voorraden aan.
Dat doe ik van het begin af aan; zo verzamel ik energie
en daarmee kan ik alles aan, zonder dat ik weet waar de grens ligt.

Maar enkel als ik de Moeder van de Aarde behoudt, kan ik dit volhouden.
Dan ben ik diep geworteld en sta ik stevig
Dan leef ik lang en zie ik ver.

Toelichting: als je alles aankunt weet je niet waar de grens ligt. Maar denk niet dat er –voor jou- geen grenzen zijn: dat is hoogmoed.  Zoals het vorige hoofdstuk zei: ‘’in geluk schuilt ongeluk’, de continue beweging tussen yin naar yang. Daarom wijst de volgende regel op het belang van je afstemmen op het Dao.
Het verre zien van de laatste regel betekent ook dat je duurzaam kijkt, in de vele betekenissen van dit woord.

Volgend vers