59 – Verzamelen

Als ik de mensen om mij heen wil leiden en de Hemel wil dienen,
Betracht ik soberheid en leg ik voorraden aan.
Dat doe ik van het begin af aan; zo verzamel ik energie
en daarmee kan ik alles aan, zonder dat ik weet waar de grens ligt.

Maar enkel als ik de Moeder van de Aarde behoudt, kan ik dit volhouden.
Dan ben ik diep geworteld en sta ik stevig
Dan leef ik lang en zie ik ver.

Toelichting: als je alles aankunt weet je niet waar de grens ligt. Maar denk niet dat er –voor jou- geen grenzen zijn: dat is hoogmoed.  Zoals het vorige hoofdstuk zei: ‘’in geluk schuilt ongeluk’, de continue beweging tussen yin naar yang. Daarom wijst de volgende regel op het belang van je afstemmen op het Dao.
Het verre zien van de laatste regel betekent ook dat je duurzaam kijkt, in de vele betekenissen van dit woord.

Diep geworteld: het past bij kunstenaar Steve Tobin die kunstwerken maakt van wortelstructuren. Normaal onzichtbaar onder de grond, nu gegoten in brons of staal. Zijn beroemdste werk staat bij Ground Zero en verbeelden de wortels van de plataan die St. Paul’s Chapel stond, en die op 11 September 2001 die kerk beschermde tegen het stof en brokstukken van het WTC.
De vertakte structuren van de wortels staan nu op de binnenplaats van de kerk.

Trinity-Root-Steve-Tobin-06

Volgend vers