50 – Koester het

We komen tot leven, en we gaan dood.
Mijn dertien organen maken het verschil tussen leven en dood.
Als ik mij aan het leven te vast houd, worden het dertien plaatsen des doods.

Lao-tse zegt dat als ik het leven in mij koester,
ik in het oerwoud niet bang hoef te zijn voor neushoorn of tijger,
noch op het slagveld voor enig wapen.
De neushoorn kan mij nergens stoten, de tijger nergens zijn klauwen in slaan.
De wapens vinden bij mij niets om te raken.
Waarom? Omdat er in mij geen plaats is voor de dood.

Toelichting: de dertien organen zijn onze 4 ledematen en 9 openingen.

De Franse schilder Henri Rousseau (Le Douanier)  schilderde veel jungle landschappen. Dit schilderij “Tijger in een tropische storm” was het eerste, in  1891. Jaren later volgden er veel meer.

wet-tiger

Volgend vers