40 – Terug

Terug gaat de Dao
Zacht werkt de Dao
Alle dingen verschijnen
Ontsprongen uit het niets

Volgend vers