35 – Vredig

Als ik het Grote Dao met mij meedraag
Dan wordt ik gedragen in de wereld
Veilig, vredig, op mijn plaats.

Een voorbijganger stopt graag voor muziek en zoete broodjes
Woorden over Dao geven hem kraak nog smaak
Want Dao lijkt het zien of horen niet waard,
Maar haar werking is zonder einde

Toelichting: aan het eind van het eerste couplet wordt gesproken over ‘vredig’. Sommigen vertalen dat als ‘de Grote Vrede’. Dit is het ideaal van het taoïsme: grote vrede en gelijkheid, zonder verschillen.

Volgend vers