35 – Vredig

Als ik het Grote Dao met mij meedraag
Dan wordt ik gedragen in de wereld
Veilig, vredig, op mijn plaats.

Een voorbijganger stopt graag voor muziek en zoete broodjes
Woorden over Dao geven hem kraak nog smaak
Want Dao lijkt het zien of horen niet waard,
Maar haar werking is zonder einde

Toelichting: aan het eind van het eerste couplet wordt gesproken over ‘vredig’. Sommigen vertalen dat als ‘de Grote Vrede’. Dit is het ideaal van het taoïsme: grote vrede en gelijkheid, zonder verschillen.
Muziek en zoete broodjes: hieronder een schilderij met muzikanten van de Albanese schilder Maks Velo. We kochten het in zijn atelier in Tirana. Hij vertelde dat hij altijd blij was als één van schilderijen naar het buitenland ging. Tijdens het streng-communistische regime werd hij gevangen genomen en voor zijn ogen honderden van zijn werken  vernietigd. Hij kreeg tranen in zijn ogen terwijl hij het vertelde. “Als een schilderij het land uitgaat, is het veilig.”

maks velo

Volgend vers