30 – Geen geweld

Leiding geef ik zonder macht of geweld,
zij lijken mij teveel op een boemerang.

Waar geweld is geweest, groeien doornen en distels,
een gevecht leidt tot magere jaren.

Resultaten bereik ik zonder macht.
Resultaten bereik ik en blijf bescheiden
Resultaten bereik ik zonder persoonlijk voordeel
Resultaten bereik ik, ik deed wat gedaan moest worden
Zo bereik ik resultaten zonder geweld.

Want op de top volgt altijd verval.
Als ik uit alle macht aan de top wil blijven,
dan handel ik tegen Dao en komt dus snel aan mijn eind.

Toelichting: dit hoofdstuk volgt uit het vorige. Als je wilt dat jouw wil geschiedde, dan is het gebruik van geweld nodig. Als je niet uit alle macht wilt bijsturen, dan is geweld niet nodig en zelfs schadelijk.

“Een gevecht leidt tot magere jaren.”
Het schilderij ‘
Le visage de la guerre‘ van Salvador Dali brengt dit indringend in beeld.

Visage de la guerre

Volgend vers