24 – Valkuil

Als ik op mijn tenen sta, val ik om
Als ik te snel ga, kom ik nergens
Als ik uit ben op effect en roem, bereik ik niets
Als ik mezelf belangrijk maak, ben ik niets.

Ik kijk vanuit de Dao en zie dit gedrag woekeren als onkruid, maar het leidt tot niets.
Daarom doe ik er niet aan mee.

Toelichting: een belangrijke ziens-wijze van het Daoïsme is dat men waarschuwt voor te veel. Te veel van het ene slaat om in zijn tegendeel.
Treffend vormgegeven in het bekende Yin-Yang teken, dat je met de klok mee kunt volgen.
Dan slaat het zwart om in het wit op zijn volst is, door een stip in het midden; en andersom. 

Yin Yang teken

Volgend vers