18 – Verbinding

Als ik de verbinding met de grote Dao niet onderhoud
Dan wordt ‘aardig en rechtvaardig zijn’ mijn doel.
Dan richt ik mij naar wijze kennis,
En word ik hypocriet

Als in mijn huis oprechte harmonie ontbreekt
Dan gaat het om het ‘eren en respecteren’ van mijn ouders en kinderen
Als mijn groep in verwarring is
Worden de leden loyaal.

Toelichting: de verbinding met het Dao doordringt de menselijke moraal
en geeft het richting.
Verbinding met de grote Dao wordt hier, in een heel ander idioom, verbeeld door Michelangelo, op het plafond van de Sixtijnse kapel.

Volgend vers