17 – Niet-handelen

Als ik op mijn best ben, dan leid ik de mensen om mij heen onopgemerkt
Op goede momenten prijzen ze mij, vol liefde
Op mijn slechte dagen heerst er angst
Als de mensen om mij heen mij verachten, dan moet ik niet meer leiden.

Wanneer ik de mensen om mij heen en mijzelf geen vertrouwen geef,
oogst ik wantrouwen
Dus wik en weeg ik steeds mijn woorden
Als ons werk is gedaan zeggen de mensen om mij heen:
“wij hebben het van-zelf gedaan.”

Toelichting: handelen door niet-handelen is een centraal begrip in de Dao De Jing.
Hier wordt een eerste toelichting gegeven wat dat inhoudt.

Volgend vers