Houd stevig vast aan je koers, beweeg met alle winden mee

People don’t buy what you do, but why you do it – Simon Sinek

met-alle-winden-meebewegen

De titel van deze post is wellicht tegenstrijdig, maar het is voor mij een heldere leidraad. Wil het een leidraad kunnen zijn, is het belangrijk om het onderscheid te zien tussen principe en uitwerking, tussen inspiratie en vorm, tussen what you do en why you do it.

Denk aan twee mensen die van elkaar houden, en die hun relatie vorm willen geven. Er zijn vele vormen mogelijk: uiteraard door te trouwen, maar ze kunnen ook samen gaan wonen, ze kunnen Living Apart Together, ze kunnen platonisch liefdesbrieven schrijven, en nog veel meer. De Chinezen spreken in dit verband van de tienduizend dingen, om aan te geven dat er oneindig veel vormen te bedenken zijn.

Het gesprek over de gekozen vorm leidt vaak tot een discussie, bijvoorbeeld:
– Ik wil trouwen, en dan the full works, in de kerk.
– Trouwen, maar wij hebben toch geen boterbriefje nodig.
– Maar ik wil zo graag met je trouwen….

Als de discussie over de vorm en de verschillen overhand krijgen, kan er gemakkelijk strijd en verwijdering ontstaan. Het helpt dan om te zien dat je enkel over de vorm spreekt, maar dat de liefde, dat beginpunt er nog steeds is. Je bent op zoek om er samen een vorm voor te vinden: de inspiratie, de liefde, de why is niet weg, daar kun je steeds weer naar terugkeren.

De Dao De Jing, enkele duizenden jaren geleden geschreven door Lao-tse vat het in hoofdstuk 38 kernachtig samen:

Ik richt mij op de kiem en niet op de bloem

In mijn dagelijks werk is dit zeer behulpzaam. De meeste van de discussies op ons werk gaan over de vorm, de invulling of uitwerking die we aan iets hebben gegeven: een werkwijze, een proces, een regel. De richtlijn van Lao-tse helpt hierbij. Waarin moeten de verschillende business units de eenheid bewaren? In het principe. Waarin ligt de ruimte voor verscheidenheid? In de uitwerking, de vorm. De kiem is hetzelfde, geen bloem is hetzelfde. Simon Sinek zou het wellicht zo formuleren: the what can differ, but don’t differ on the why. Houd vast aan je koers qua principe en inspiratie, beweeg mee met alle winden als het op de vorm aankomt.

Vormen moeten zich ook aanpassen aan de tijd. Onze veranderende wereld vraagt om nieuwe vormen, nieuwe expressies van de inspiratie. Zo heb ik gewerkt bij de trainings- en adviesunit van het Tropeninstituut. Een zeer geïnspireerd team, gericht op het overbruggen van cultuurverschillen. De werk-vorm die dominant was, was het verzorgen van trainingen aan expats en hun families. Maar die vorm wordt gaandeweg steeds minder relevant, omdat de klassieke expat steeds minder belangrijk is geworden in onze globaliserende samenleving. Tegelijk is de inspiratie “het overbruggen van cultuurverschillen” actueler dan ooit: bedrijven en organisaties opereren steeds internationaler, cultuurverschillen zijn aanwezig in zorg, scholen en wijken. Dus was het belangrijk om nieuwe vormen te vinden voor die inspiratie en die vorm tot bloei te brengen.

Laat de oude vorm los en keer terug naar de inspiratie. Richt je op de kiem en niet op de bloem, hoe mooi die ook gebloeid heeft.

Hier de Engelse versie op LinkedIn – Follow your course steadily, go with all flows