72 – Vrees

Als de mensen om mij heen niet meer in vreze leven
dan is het met de vrede ook gauw gedaan.
Ik geef de mensen de ruimte:
om te leven en in hun onderhoud te voorzien.
Als ze de ruimte krijgen, voelen ze zich niet beperkt

Dus volg ik Lao-tse:
ik ken mijzelf maar wordt niet herkend
ik ben zuinig op mijzelf, al is mijn waarde beperkt
ik doe het een en laat het andere.

Toelichting: Vrees is anders dan angst: je vreest iets wat groter is dan jezelf. De Ene, een God: hun wil geschiedde, niet die van jou. Die vrees is terecht.
Het risico is dat de autoriteiten zich ook als zodanig gaan gedragen en zelf niet in vreze leven. Ook dan is het met de vrede gauw gedaan.
Herkend wordt je als je beroemd bent, en je ergens op voor laat staan.

“Ik geef mensen de ruimte, om te leven …” Dat betekent ook dat we ze niet gaan redden, bezong Maarten van Roozendaal in een prachtig lied. Uit ervaring weet ik hoe lastig dat is.
In herinnering aan Arno Brave. Klik op de link en je hoort het hele lied.

Red mij niet

Volgend vers