67 – Mededogen

Iedereen noemt mijn Dao groot, maar onvoorstelbaar
Juist haar grootsheid maakt het onvoorstelbaar
Door onze voorstellingen hadden we het allang klein gemaakt.

Drie schatten zijn mij gegeven,
en ik houd ze in ere.
De eerste is mededogen: zo kan ik moedig zijn
De tweede soberheid: zo kan ik gul zijn
De derde is bescheidenheid: zo kan ik voorop gaan.

Want ben ik:
Moedig zonder mededogen
Gul maar niet sober
Op de voorgrond maar niet bescheiden
Dan wordt dat mijn ondergang.

Want door mededogen kan ik stand houden en overwinnen in de strijd
En als de Hemel mij behoedt, doet ze dat met een schild van mededogen.

 Toelichting: In de eerste alinea wijst Lao-tse weer op het gegeven dat het Dao, ons Dao onze voorstellingen te boven gaat. Door het te vangen in voorstellingen wordt het klein.
Vergelijk de tien geboden: “Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.” (Exodus 20: 4).

Het kunstwerk hieronder is van Sander Zweerts de Jong, het heet ‘Stay Brave’ en is gemaakt voor de medewerkers van de ArtEZ academie voor Theater & Dans tijdens de coronatijd.

Brave T&D

Volgend vers