32 – Geen woorden

Eeuwig is Dao, niet te vangen in woorden.
Eenvoudig is Dao, door niemand te overheersen.
Als ik als leider heers door Dao te volgen
zal men mij eenvoudigweg volgen.
Dan worden Hemel en Aarde één,
regent het manna voor iedereen
en wordt alles gelijk verdeeld, zonder bevelen

Regels en systemen leggen vast, vangen dingen in woorden
Met regels en woorden moet je weten te stoppen
Als wij ons hierbij weten te beheersen, dan heeft het geen kwade gevolgen

Dao is als de bedding van de rivier die haar geleidt naar haar oceaan.

Toelichting: steeds wordt er een appèl gedaan op de leider om onderscheid te maken, regels op te stellen. Lao-tse wijst op het grote risico van steeds meer regels en woorden: je moet weten wanneer te stoppen. Een wijze les voor ons land.

Volgend vers